BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

KOMUNIKAT

Email Drukuj PDF

Sposób i terminy zwalczania rolnic.


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

W RZESZOWIE

ODDZIAŁ W NISKU

 

 

 


 ul. Rudnicka 9, 37-400 Nisko

 tel. (15) 841 25 11

 www.piorin.gov.pl/rzeszow, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

KOMUNIKAT

 

Od początku masowego lotu motyli I pokolenia rolnicy minęło 30 dni

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania rolnic należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

W celu prawidłowego określenia terminu zabiegu należy często lustrować plantacje i sprawdzać wiek (wielkość) rolnic. Jedną z metod ustalania terminu zwalczania może być też kryterium fitofenologiczne pojawu motyli. Wyloty owadów dorosłych zbiegają się z początkiem kwitnienia derenia świdwy (Cornus sanginea). Optymalny termin zabiegu ustala się dodając 30-35 dni do daty stwierdzenia masowego lotu motyli. Jeżeli w czasie lotu motyli, składania jaj i wylęgu młodych gąsienic panują susze i wysokie temperatury, to zabieg należy wykonać wcześniej, gdyż tempo rozwoju rolnic jest większe.

 

Zabiegi zwalczające wykonuje się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości, który wynosi:

  • 6 gąsienic rolnic w stadium L1 - L2 (młode gąsienice) na 1m2 uprawy.

 

 

 

Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

 ● Można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

 ● Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.

 ● Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywane przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.

 ● Posiadacze gruntów na których wykonywane są zabiegi ochrony roślin, są obowiązani do prowadzenia ewidencji tych zabiegów i przechowywania jej co najmniej przez okres 2 lat od dnia wykonywania zabiegu ochrony roślin.

 

 

Uwaga:

 Zaleca się wykonywać zabiegi ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.

 

 

 

Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu

 i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem:

 http://www.minrol.gov.pl >Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

 

 

 

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykietą - instrukcją stosowania, albo niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art.107 ust. 1, pkt 24 i 31 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin Dz.U. z 2008 r.

 

Nr 133, poz. 849 z późn. zm.)

 

 

Kierownik

 Nisko 29.06.2012 Teresa Gancarz

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 10 lipca 2012 09:57  

Służby gminne