BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Obwieszczenia OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Email Drukuj PDF

O ustaleniu lokalizacji decyzji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

z dnia 3 listopada 2011  r.


Na podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r  Nr. 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 22-02-2011 r.


z wniosku:
PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów – Rejon Dystrybucji Energii Stalowa Wola ul. KEN 18


wydana została przez Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: BI.6733.3.2011 dla inwestycji pod nazwą:


„Budowa odcinka linii napowietrznej NN oraz przyłączy kablowych wzdłuż ul. Kościelnej w Kopkach na terenie obejmującym działki nr ewid. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 110, 31 w miejscowości Kopki ”.

W ciągu 14 dni od daty udostępnienia niniejszego obwieszczenia zainteresowane strony, mogą w Urzędzie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w pokoju Nr 5 zapoznać się z zamierzeniami inwestora.

 

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 08 listopada 2011 12:28  

Służby gminne